Het STAP-budget gaat voor de rest van 2023 in aangepaste vorm verder. Vanaf 18 september 2023 gaat het loket weer open. Naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer, de ervaringen met eerdere rondes en de bezuiniging op het STAP-budget worden de resterende middelen gerichter ingezet. Daarom kan deze subsidie alleen nog voor (onderdelen van) OCW erkende opleidingen worden aangevraagd. Hierdoor zijn er weliswaar minder opleidingen beschikbaar dan in de rondes hiervoor, maar sluiten deze beter aan op de arbeidsmarkt. 

Het budget voor de komende aanvraagperiode is tien miljoen euro. Iedereen die geïnteresseerd is, kan weer tot duizend euro subsidie aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Een volgende ronde start op 15 november 2023.

Het besluit om alleen nog OCW-erkende opleidingen aan te bieden volgt mede na een aangenomen motie in de Tweede Kamer. De OCW-erkende opleidingen zijn gericht op een beroep en hebben een wettelijk kwaliteitskader. Door alleen deze opleidingen aan te bieden wil het kabinet het resterende STAP-budget gerichter inzetten voor scholing die opleidt voor de arbeidsmarkt. Het aanbod is te vinden via het scholingsregister van het aanvraagportaal (stapuwv.nl) of makkelijk inzichtelijk via Leeroverzicht.nl. Naast volledige meerjarige opleidingen, zullen er ook onderdelen zoals certificaten en minoren worden aangeboden.

De STAP subsidie is in 2022 in de plaats gekomen van de fiscale scholingsaftrek.

 

Bron: Rijksoverheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Subsidies

377

Gerelateerde artikelen