Voor de 1e aangifte loonheffingen over 2016 hebben werkgevers die hun personeel hebben verzekerd voor de werknemersverzekeringen, het nieuwe percentage voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) nodig.
De percentages voor de gedifferentieerde premie Whk staan in de brief die de Belastingdienst in november naar de werkgevers heeft verstuurd.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Premieheffing, Sociale zekerheid algemeen

2

Gerelateerde artikelen