Belastingplichtigen die dit jaar een schenking willen aangeven, kunnen gebruikmaken van het formulier Aangifte schenkbelasting 2018 op de website van de Belastingdienst.

Met het formulier kunnen belastingplichtigen aangifte doen van schenkingen wanneer de waarde daarvan hoger is dan € 5.363 (van ouders) of hoger is dan € 2.147 (iedereen behalve ouders).
 
Let op, gebruik dit formulier alleen wanneer er geen online aangifte kan worden gedaan via 'mijn belastingdienst'.
 

 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

14

Gerelateerde artikelen