Vanaf 1 juli 2021 is de aangifte verhuurderheffing beschikbaar op de website van de Belastingdienst. De aangifte en de betaling moeten vóór 1 oktober 2021 zijn gedaan. Dat meldt de Belastingdienst.

De verhuurderheffing is bedoeld voor belastingplichtigen met meer dan 50 woningen in bezit, waarvan de maandelijkse huurprijs niet hoger is dan de huurtoeslaggrens. Het gaat om:

  • zelfstandige woningen;
  • voor verhuur bestemd op de peildatum 1 januari 2021;
  • met een kale huurprijs van maximaal € 752,33 (liberalisatiegrens).

Met ingang van 1 januari 2021 zijn onderstaande wijzigingen van toepassing:

  • Voor 2021 is het percentage verhuurderheffing vastgesteld op 0,526%.
  • De verhuurderheffing wordt berekend over een WOZ-waarde van maximaal 315.000 euro (per object).

Regeling vermindering verhuurderheffing

Met de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV) krijgen belastingplichtige verhuurders fiscale vermindering op de verhuurderheffing. Het gaat om verhuurders die investeren in huurwoningen waarvan de huurprijs niet hoger is dan de liberalisatiegrens.

Meer informatie over deze regeling staat in het bericht Vraag vóór 1 juli 2021 vrijstelling verhuurderheffing.

Bijzondere huursituaties

Voor vragen over specifieke gevallen zoals renovatie, verkoop of sloop, kan de belastingplichtige contact opnemen met de Helpdesk Verhuurderheffing, telefoon: 0800-235 83 50 (vanuit het buitenland: +31 88 151 22 66). De Helpdesk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Verhuurderheffing

29

Gerelateerde artikelen