De Belastingdienst ontvangt van belastingadviseurs en notarissen regelmatig aangiften schenk- en erfbelasting zonder burgerservicenummer (bsn) of met een foutief bsn. Deze aangiften kunnen niet worden verwerkt, aldus de dienst.

De verkrijging van een in Nederland belastbare nalatenschap of een belastbare schenking door een niet in Nederland wonende verkrijger zonder bsn komt steeds vaker voor. Om voor die situaties aangifte schenk- of erfbelasting te kunnen doen, moet de verkrijger eerst een bsn aanvragen. De Belastingdienst heeft daarover afspraken met de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens gemaakt.

Heeft de belastingplichtige niet eerder in Nederland gewoond of gewerkt of is geen bsn bekend, dan moet een brief naar de Belastingdienst worden gestuurd met de volgende gegevens:

  • reden voor de aanvraag van het bsn, bijvoorbeeld 'aangifte schenk- of erfbelasting doen';
  • de buitenlandse adresgegevens van de belastingplichtige;
  • het telefoonnummer of e-mailadres waarop de Belastingdienst de belastingplichtige bij vragen kan bereiken;
  • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de belastingplichtige; en
  • een woonplaatsverklaring van het woonland (of een kopie hiervan) in het Nederlands, Duits of Engels niet ouder dan 6 maanden. In het geval dat het betreffende land geen woonplaatsverklaring afgeeft, volstaat een recente afrekening gas, water en licht.

Wordt een bsn aangevraagd voor iemand anders, dan is van deze persoon een machtigingsverklaring en een kopie paspoort/ID nodig. Stuur de brief naar:

Kennis- en Expertisecentrum Buitenland
Afdeling Klantregistratie
Postbus 2891
6401 DJ Heerlen 

Het aanvragen van een bsn voor iemand die in het buitenland woont, kan 8 weken duren.

Commerciële software

Verder waarschuwt de Belastingdienst tegen het gebruik van een fictief bsn in commerciële software door belastingadviseurs en notarissen. Daarmee doen deze kantoren fiscaal onjuiste aangifte. 

Naast het feit dat dergelijke aangiften veel handmatig werk opleveren voor de Belastingdienst, ontstaan soms datalekken. Wat een fictief bsn lijkt te zijn, is mogelijk een bestaand bsn. Deze persoon krijgt dan correspondentie met persoonsgegevens van een ander. Van dit datalek doet de Belastingdienst altijd een melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aangifte schenk- en erfbelasting op papier

Belastingadviseurs en notarissen doen ook geregeld aangifte schenk- en erfbelasting op papier, waarbij het veld bsn leeg wordt gelaten. Ook dat levert de Belastingdienst veel handmatig werk op en vertraagt onnodig het proces van het opleggen van een aanslag. Ook hier verzoekt de fiscus om eerst een bsn aan te vragen conform bovenstaande procedure en het veld niet leeg te laten.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

16840

Gerelateerde artikelen