Het aangifteprogramma inkomstenbelasting 2013 voor buitenlandse belastingplichtigen is beschikbaar voor Windows, Apple en Linux, zo meldt de Belastingdienst.

De Belastingdienst heeft de aangiftebrieven 2013 van half januari tot en met eind februari 2014 verstuurd. De Belastingdienst adviseert belastingplichtigen om, indien zij geen aangiftebrief hebben ontvangen, te controleren of zij recht hebben op belastingteruggaaf of dat zij belasting moeten betalen. Aangifte met DigiD is mogelijk als de belastingplichtige een DigiD heeft en deze de afgelopen 3 jaar minimaal 1 keer heeft gebruikt. Als belastingplichtigen geen DigiD hebben en een woonadres buiten Nederland, dan kunnen zij geen DigiD aanvragen. Zij moeten de aangifte dan ondertekenen met de elektronische handtekening (pincode).

Uiterlijk 1 juli aangifte doen

Buitenlands belastingplichtigen moeten vóór 1 juli 2014 aangifte doen. Zij ontvangen dan in de loop van 2014 een voorlopige aanslag.

Aangifte vóór 1 april? Bericht vóór 1 juli

Buitenlands belastingplichtigen die vóór 1 april aangifte doen, ontvangen vóór 1 juli een voorlopige aanslag. Ingeval van teruggaaf hebben belastingplichtigen daar dus eerder de beschikking over dan wanneer zij na 1 april aangifte doen.

Uitstel aanvragen

Als buitenlands belastingplichtigen na 1 juli aangifte willen doen moeten zij schriftelijk uitstel aanvragen.

Direct naar aangifte

◦Aangifteprogramma 2013 voor buitenlandse belastingplichtigen met elektronische handtekening (pincode)

◦Aangifteprogramma 2013 voor buitenlandse belastingplichtigen (DigiD)

 

Lees ook het thema over de Buitenlandse belastingplicht in de inkomstenbelasting.

 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

0

Gerelateerde artikelen