Het aangifteprogramma inkomstenbelasting 2013 voor buitenlandse belastingplichtigen is eind februari 2014 beschikbaar.
Wanneer iemand een aangiftebrief 2013 heeft ontvangen, moet diegene aangifte doen. Als het niet mogelijk is om via het programma aangifte te doen, kan een buitenlandse belastingplichtige gebruik maken van het C-formulier. Dit formulier is verkrijgbaar via de BastingTelefoon Buitenland: (055) 5 385 385.
 
Let op: Als iemand in 2013 een gedeelte van het jaar in het buitenland woonde, kan diegene niet digitaal aangifte doen. In dit geval moet het M-formulier worden aangevraagd.
 
Update 26-2-2014: Het programma komt niet eind februari maar begin maart beschikbaar, zo meldt de Belastingdienst.
 
 
Lees ook het thema over de Buitenlandse belastingplicht in de inkomstenbelasting.
 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

0

Gerelateerde artikelen