'Ondernemingen die zich duurzaam verbinden met Nederland én betrokken zijn bij onze maatschappij: daar moeten we het voor ons toekomstig verdienvermogen van hebben.' Die boodschap had VNO-NCW voor staatssecretaris Menno Snel tijdens een dialoog op het ministerie van Financiën naar aanleiding van zijn brief aan de Tweede Kamer over de aanpak van belastingontwijking en belastingontduiking.

Belastingontwijking effectief bestrijden

Volgens de ondernemingsorganisatie mag de fiscaliteit geen barrière vormen voor bedrijven om zich hier te vestigen. 'Het Nederlandse belastingstelsel moet zijn gericht op het aantrekken en behouden van echte investeringen, bedrijvigheid en banen.' Tegelijkertijd moet worden voorkomen dat ons fiscaal stelsel wordt misbruikt om belastingen hier of elders te ontlopen, stelt VNO-NCW. 'Dat verstoort het gelijke speelveld tussen ondernemingen en ondermijnt de belastingmoraal. Belastingontwijking moet daarom effectief worden bestreden. Nederland moet voortvarend uitvoering geven aan de internationale afspraken hierover.'

Houd én-én-benadering overeind

Het kabinet kiest voor een actieve aanpak van belastingontwijking in combinatie met maatregelen die zijn gericht op een aantrekkelijk fiscaal vestigingsklimaat. VNO-NCW stelt deze én-én-benadering te ondersteunen. ‘De verlaging van de belastingtarieven is in dat kader dus cruciaal en zou al in 2019 moeten ingaan.'   

Innovaties in Europa houden

De ondernemingsorganisatie mist Europees beleid dat een positieve impuls kan geven aan de concurrentiekracht van Europa als geheel en Nederland in bijzonder. 'Wij willen dat de ontwikkeling van nieuwe technieken en innovatie in Europa plaatsvindt. Op technologiegebied loopt Europa achter ten opzichte van China en de Verenigde Staten. Het fiscale beleid moet investeringen, innovatie en bedrijvigheid in Europa stimuleren en niet wegjagen! De voorstellen voor een gemeenschappelijke belastinggrondslag in Europa schieten op dat front ernstig tekort', aldus VNO-NCW.

Geen kop op internationale afspraken

Omdat belastingontwijking een internationaal probleem is, moet het ook internationaal worden opgelost, stelt de ondernemingsorganisatie. 'Daarvoor zijn afspraken gemaakt in de OESO en de G20. Wij constateren dat de EU op onderdelen een kop zet op deze internationale afspraken en dat Nederland binnen deze EU voorstellen bovendien veelal wil kiezen voor de meest strikte opties. Het kabinet heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat maatregelen die zijn gericht tegen belastingontwijking niet de reële economie raken. Op dat criterium zullen we de aankondigde maatregelen toetsen.' De voornemens van het kabinet mogen er niet toe leiden dat bedrijven hun investeringen, nieuwe vestigingen en R&D naar een andere landen verplaatsen, waarschuwt VNO-NCW. 'Zo'n uitkomst staat op gespannen voet met het uitgangspunt van het kabinet zelf.'
 
 

Bron: VNO-NCW

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht, Vennootschapsbelasting, Internationaal belastingrecht

11

Gerelateerde artikelen