Het voorstel tot een ingrijpende wijziging van het stelsel van waterschapsbelasting is van de baan. De besturen van de 21 waterschappen in Nederland hebben dermate veel bezwaren ertegen ingebracht, dat het plan in de prullenbak gaat.

Dat schrijft het Friesch Dagblad. De Unie van Waterschappen (UvW) moet helemaal opnieuw beginnen om een wijzigingsvoorstel te doen dat wel draagvlak heeft. Op 11 oktober besluiten de afgevaardigden van de waterschappen hoe het nu verder moet, heeft de UvW onlangs besloten.

De waterschapsbelasting valt uiteen in bijdragen voor waterzuivering, onderhoud en waarborging van watergangen en -systemen, en een verontreinigingsheffing. Woningeigenaren, bedrijven en boeren betalen verschillende tarieven. Aanleiding om het stelsel te wijzigen is een rapport van de Organisatie voor Economische Ontwikkeling en Samenwerking (OESO) uit 2014, waarin vraagtekens werden gezet bij de betaalbaarheid van het Nederlandse waterbeheer in de toekomst. Sinds 2015 is een Commissie Aanpassing Belastingstelsel bezig met een wijziging, zo schrijft de krant.

Bron: Friesch Dagblad

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Informatiesoort: Nieuws

Carrousel: Carrousel

Focus: Focus

  575
Gerelateerde artikelen