De hoogte van de zorgtoeslag wordt aangepast met ingang van 2015. Dat blijkt uit een ontwerpbesluit van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat op 17 september is aangeboden aan de Tweede Kamer. De Kamer krijgt de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit. Daarna zal het besluit nog worden voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State en vervolgens worden vastgesteld.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor de zorgverzekering. Om in 2014 in aanmerking te komen voor de zorgtoeslag mag het inkomen niet hoger zijn dan € 28.482 per jaar (indien toeslagpartner: gezamenlijk inkomen niet hoger dan € 37.145 per jaar.) Ook het (gezamenlijk) vermogen mag niet te hoog zijn.

Aanpassing zorgtoeslag

Het nu ingediende ontwerpbesluit wijzigt de percentages van het drempel-en toetsingsinkomen voor de zorgtoeslag met ingang van het berekeningsjaar 2015 tot en met 2040. Het normpercentage van het drempelinkomen daalt van 2014 op 2015 van 2,410% naar 2,395% voor alleenstaanden en stijgt van 5,210% naar 5,265% voor meerpersoonshuishoudens.

Het percentage over het deel van het toetsingsinkomen boven het wettelijk minimumloon (afbouwpercentage), stijgt van 2014 op 2015 met circa 4,282%-punt (van 9,118% naar 13,400% voor zowel alleenstaanden als meerpersoonshuishoudens).

Het is de bedoeling dat het besluit met ingang van 1 januari 2015 in werking treedt. Eind november wordt bekend wat de aanpassing van de percentages van het drempel-en toetsingsinkomen betekent voor mensen die recht hebben op een zorgtoeslag. Dan wordt ook de informatie over de zorgtoeslag op de site van de Belastingdienst aangepast.

Bron: Kluwer Fiscaal+

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

1

Gerelateerde artikelen