In het tweede kwartaal van dit jaar waren ruim 140.000 van de circa 2,2 miljoen btw-ondernemers te laat met hun aangifte of betaling. Het blijkt dat het aantal opgelegde naheffingsaanslagen, een gevolg van de te late aangifte of betaling, sinds het 1e kwartaal van 2021 varieert tussen de 180.000 en 255.000. Een verklaring van deze schommelingen heeft de dienst niet.

Binnenkort gaan er weer sms'jes uit naar ondernemers om hen te herinneren aan de btw-aangifte van het 3e kwartaal dit jaar. Die had vóór 1 november binnen moet zijn. De Belastingdienst doet geen onderzoek naar het verzuim onder de btw-ondernemers, aldus een woordvoerder, maar er zijn wel een paar concrete aanwijzingen te noemen.

Het gaat bijna altijd om te laat of geen aangifte doen in combinatie met te laat betalen, deels te laat betalen of niet betalen. Soms wordt het verkeerde btw-nummer of betalingskenmerk op de aangifte of betaling gebruikt. Het kan ook zijn dat ondernemers met een softwarepakket de aangifte te vroeg indienen, dus vóór 1 oktober. Of ondernemers doen over één aangiftetijdvak meerdere keren aangifte. Om dit soort fouten op tijd te herstellen proberen Belastingdienstmedewerkers ondernemers te bellen. "Er zit dus een grote diversiteit in de oorzaak van de opgelegde naheffingsaanslagen", aldus een woordvoerder.

In de afgelopen jaren ziet de dienst een trend dat steeds meer ondernemers en belastingsadviseurs gebruik maken van eigen software in plaats van aangifte doen via Mijn Belastingdienst Zakelijk. De verhouding is nu ongeveer fiftyfifty.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

360

Gerelateerde artikelen