Het aantal WOZ-bezwaren is in een jaar tijd met bijna de helft gedaald, ziet de Waarderingskamer die gemeenten daarop controleert. Op dit moment staan er 325.000 woningen in Nederland onder bezwaar, terwijl dat er een jaar eerder op hetzelfde moment nog 595.000 waren.

Gemeenten taxeren jaarlijks de waarde van onroerende zaken, de zogeheten WOZ-waarde. Die wordt gebruikt om de onroerendezaakbelasting en soms de rioolheffingen voor woning-eigenaren te berekenen. Woningeigenaren kunnen bezwaar bij hun gemeente aantekenen als ze het niet eens zijn met de taxatie, omdat ze het bedrag en de daarbij horende belastingen en heffingen bijvoorbeeld te hoog vinden

"Waar de daling van het aantal bezwaren precies door komt, moet nog onderzocht worden", zegt directeur Linda Hennink van de Waarderingskamer. "Maar er zijn twee veranderingen ten opzichte van vorig jaar zichtbaar. Allereerst lag de waardeontwikkeling van woningen afgelopen jaar lager dan een jaar eerder, het is goed voor te stellen dat woningeigenaren dan minder snel vragen hebben over hun WOZ-waarde. Daarnaast spelen de maatregelen van staatssecretaris Van Rij mee die commerciële bezwaarbureaus beperken."

Sinds dit jaar zijn bezwaarbureaus verplicht om minder proceskosten in rekening te brengen, wat hun praktijken minder rendabel maakt. Het aantal bezwaren dat vanuit zulke bezwaarbureaus werd ingediend, is dan ook zichtbaar afgenomen van 305.000 vorig jaar naar 166.000 nu.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van lagere overheden, Fiscaal bestuurs(proces)recht

170

Gerelateerde artikelen