Vanaf 3 maart is bij de Belastingdienst digitaal een verzoek in te dienen voor een gezamenlijke taxatie van een onroerende zaak. Voorheen moest zo'n verzoek per post opgestuurd worden naar het belastingkantoor.

Bij een gezamenlijke taxatie schatten een taxateur die de belastingplichtige zelf aanwijst en een taxateur van de Belastingdienst samen de waarde van een onroerende zaak. Hierbij geldt wel een aantal voorwaarden. De belastingplichtige vraagt een taxatie aan met het 'Aanvraagformulier gezamenlijke taxatie onroerende zaak'. Na ontvangst van de aanvraag beslist de Belastingdienst of hij medewerking verleent aan het verzoek.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

0

Gerelateerde artikelen