Het formulier ‘Verzoek loonheffingen 30%-regeling 2021’ is beschikbaar op de website van de Belastingdienst. Dat meldt Forum Salaris.

Met dit formulier kan een werkgever een aanvraag indienen om in 2021 gebruik te maken van de 30%-regeling voor een werknemer uit het buitenland.

Een werkgever mag een werknemer uit het buitenland een onbelaste vergoeding geven voor de extra kosten voor tijdelijk verblijf in Nederland. Als de werkgever de 30%-regeling gebruikt, mag hij - zonder nader bewijs - maximaal 30% van het loon inclusief vergoeding aanwijzen als gericht vrijgestelde vergoeding voor extraterritoriale kosten.

Wanneer de werkgever vanaf de 1e werkdag gebruik wil maken van de regeling, dan moet het verzoek binnen 4 maanden na die dag bij de Belastingdienst binnen zijn. Anders mag de werkgever pas gebruikmaken van de regeling vanaf de 1e dag van de maand waarin hij het verzoek doet.

Formulier en bijlagen opsturen

Zowel de werkgever als werknemer moeten het formulier ondertekenen en de vereiste bijlagen meesturen. Na ontvangst krijgt de werkgever binnen 16 weken bericht. Stuur het formulier en bijlagen naar:

Belastingdienst/kantoor Buitenland
Postbus 2865
6401 DJ Heerlen

Lees ook het thema De 30%-regeling.

 

Bron: Belastingdienst/Forum salaris

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

25

Gerelateerde artikelen