Vanaf 28 september 2021 is het voor nabestaanden mogelijk om met een machtiging toegang te krijgen tot de belasting- en toeslagenportalen van de overledene. Ook kan men de oude berichten in de berichtenbox inzien. Dit maakt het voor nabestaanden mogelijk om de verschillende belastingaangiften digitaal te doen en toeslagenzaken digitaal af te handelen. Dat meldt de Belastingdienst.

Tot nu toe konden nabestaanden alleen op papier aangifte doen voor een overledene. Het papieren F-biljet of andere aangiften blijven overigens bestaan. Dankzij toegang tot digitale omgeving van de overledenen kunnen nabestaanden zien welke aangiften al gedaan zijn, welke nog moeten worden ingediend en welke vorderingen er nog open staan.

Alleen een erfgenaam kan een nabestaandenmachtiging aanvragen. Het hangt van de situatie af hoe bepaald wordt wie erfgenaam is. In het testament staat wie de erfgenamen zijn. Een erfgenaam heeft een verklaring van erfrecht of een verklaring van executele nodig om een nabestaandenmachtiging aan te vragen. Hij kan deze tegen betaling door een notaris laten maken.

In een verklaring van erfrecht staat wie namens de erfgenamen optreedt: (1 van de) erfgenamen, de executeur(s) of vereffenaar(s). Als het om 1 persoon gaat, dan kan hij een nabestaandenmachtiging krijgen of iemand anders machtigen. Gaat het om meerdere personen, dan bepalen deze personen wie de nabestaandenmachtiging krijgt.

Als er geen testament is, is er een vaste volgorde van wie er een nabestaandenmachtiging mag aanvragen:

  1. partner (gehuwd/geregistreerd partnerschap) en/of kinderen (geen stiefkinderen);
  2. ouders, broers en zussen;
  3. grootouders;
  4. ooms en tantes;
  5. neven en nichten; en
  6. overgrootouders.

Had de overledene bijvoorbeeld een partner en kinderen dan mag 1 van hen een nabestaandenmachtiging aanvragen. Dat kan voor zichzelf of voor iemand anders. Er is wel een schriftelijke verklaring nodig met daarop de naam en het burgerservicenummer van degene die de nabestaandenmachtiging krijgt. Die verklaring kan de gemachtigde meenemen naar het belastingkantoor, of daar ter plekke schrijven.

Verder kan een erfgenaam een nabestaandenmachtiging aanvragen en ervoor kiezen om een derde te machtigen. Dit moet een natuurlijk persoon zijn en niet bijvoorbeeld een accountants- of administratiekantoor.

NB: De applicatie voor de nabestaandenmachtiging is nog in ontwikkeling en moet op een aantal punten nog worden aangepast. Zo wordt de gemachtigde nu nog aangesproken als overledene.

 

Bron: Belastingdienst

Rubriek: Inkomstenbelasting, Schenk- en erfbelasting

Informatiesoort: Nieuws

  604
Gerelateerde artikelen