Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie kunnen van 1 maart tot en met 30 april 2020 woonhuissubsidie aanvragen over kosten gemaakt in 2019. De woonhuissubsidie vervangt de fiscale aftrek voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten.

De monumenteneigenaar dient zijn subsidieaanvraag in bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed via een digitaal subsidieportaal. Na 30 april 2020 vervalt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen over kosten gemaakt in 2019. In 2020 gemaakte kosten neemt de eigenaar mee in de subsidieaanvraag van volgend jaar.

In tegenstelling tot de fiscale regeling, is de woonhuissubsidie alléén bedoeld voor kosten van reguliere onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument. Particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie kunnen jaarlijks een aanvraag indienen.

Bron: Belastingdienst

Carrousel: Carrousel

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Subsidies

  580
Gerelateerde artikelen