De Commissie Wetsvoorstellen van de NOB heeft met belangstelling kennisgenomen van de Nota naar aanleiding van het verslag en de Tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel Belastingplan 2015.
De NnavV geeft de Orde aanleiding tot het maken van een aantal aanvullende opmerkingen over de eenmalig verruimde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning, de gebruikelijkloonregeling, de werkkostenregeling en de nettolijfrente- en nettopensioenregeling. Verder vraagt de Orde naar de gevolgen van recente EU-jurisprudentie en van een lopende procedure voor de op 1 januari 2015 in werking tredende regeling voor zogenoemde kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen en wijst de Orde op het feit dat de Raad van State zich niet heeft kunnen uitlaten over de bij TwNvW voorgestelde wijziging voor de autobelastingen.
 
Link naar het commentaar
 

Bron: NOB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Dossiers: Prinsjesdag 2014

1

Gerelateerde artikelen