In de aanvullende commentaren op het pakket Belastingplan 2022 en het wetsvoorstel tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel vraagt de NOB aan het kabinet om alsnog in te gaan op openstaande punten uit de commentaren. Inmiddels heeft het kabinet toegezegd de commentaren van de NOB en het RB op korte termijn van een reactie te voorzien.

De volgende vragen komen aan de orde in het aanvullend commentaar bij het pakket Belastingplan 2022:

  • Verduidelijking van de vrijstelling overdrachtsbelasting bij terugkoop V0V-woningen in het geval van einde huwelijk/samenleving (Belastingplan 2022)
  • Aan de hand van welke criteria moet worden vastgesteld of een samenwerkingsverband in Nederland is gevestigd (belastingplichtmaatregel ATAD2)
  • De exacte invulling van de aftrek op grond van artikel 9 lid 1 letter f Wet Vpb als de winst van de omgekeerde hybride afwijkt van de winst die in aanmerking wordt genomen bij de participant omdat die in de vestigingsstaat andere regels kent (belastingplichtmaatregel ATAD2)
  • Samenloop loonbelasting en dividendbelasting (aandelenoptierechten)
  • Waarom is heffing op moment van vervreemding in strijd met de wet? (aandelenoptierechten)
  • Budgettaire impact (aandelenoptierechten)
  • Kwalificatie van buitenlandse dividenden (aandelenoptierechten).

Nader commentaar wetsvoorstel tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel

De NOB stelt nadere vragen over twee onderwerpen uit het wetsvoorstel tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel (35933). Het eerste onderwerp betreft de reikwijdte van het voorgestelde art. 8bd Wet VPB 1969. De huidige wettekst suggereert toepassing van dit artikel op veel voorkomende situaties die niet bestreken moeten worden gelet op het doel van het wetsvoorstel. Het tweede onderwerp betreft de suggestie in de nota naar aanleiding van het verslag dat belastingplichtigen in de praktijk de met gelieerde lichamen overeengekomen prijzen in overeenstemming brengen met de op grond van het zakelijkheidsbeginsel in aanmerking te nemen prijzen. De Orde verwacht dat belastingplichtigen dit inderdaad zullen proberen, maar verwacht dat belastingplichtigen in voorkomende gevallen waarin geen sprake is van dubbele niet-heffing tegen praktische of administratieve vragen of beperkingen aanlopen.

Lees het gehele nadere commentaar op het pakket Belastingplan 2022.

Lees het gehele nadere commentaar op het wetsvoorstel tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel.

 

Bron: NOB

Dossiers: Prinsjesdag 2021

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Vennootschapsbelasting, Loonbelasting, Belastingen van rechtsverkeer

  269
Gerelateerde artikelen