Medewerkers kunnen een rentevoordeel krijgen over een personeelslening als zij deze lening gebruiken voor het kopen, onderhouden of verbeteren van de eigen woning. In de Fiscale verzamelwet 2015 is echter een einde van deze nihilwaardering van het rentevoordeel van een personeelslening voor de eigen woning opgenomen. Naar alle waarschijnlijkheid wordt de nihilwaardering per 1 januari 2016 afgeschaft.
Voor de loonbelasting geldt een nihilwaardering als een medewerker een rentevoordeel ontvangt over een personeelslening die hij gebruikt voor het kopen, onderhouden of verbeteren van zijn eigen woning. Vanwege de stapsgewijze afbouw van het renteaftrekpercentage in de inkomstenbelasting (van 52% naar 38%) ontstaat er een groeiend verschil met het belastingpercentage in de loonbelasting waartegen het rentevoordeel wordt belast. Een nihilwaardering levert een medewerker met een inkomen in de hoogste tariefschijf van de inkomstenbelasting een voordeel op. Om dit tariefvoordeel op te heffen is onlangs voorgesteld om deze nihilwaardering per 1 januari 2016 af te schaffen. 

Vrije ruimte werkkostenregeling (WKR)

Het rentevoordeel kan niet worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel binnen de werkkostenregeling. Het is dus niet toegestaan om het voordeel toe te wijzen aan de vrije ruimte (1,2% van de totale loonsom). Het rentevoordeel moet als loon bij de medewerker worden belast en omvat het verschil tussen de afgesproken rente en de marktrente van een vergelijkbare lening. Dit geldt ook voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) die een eigenwoninglening heeft ontvangen van zijn bv, waarop geen rente of een lagere rente dan de marktrente is verschuldigd. 
 
De huidige nihilwaardering voor het rentevoordeel van een personeelslening voor de aanschaf van een (elektrische) fiets of elektrische scooter blijft wel bestaan.
 
 

Bron: ABAB Accountants en Adviseurs

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

0

Gerelateerde artikelen