Op verzoek kunt u voor een medewerker die in het buitenland geworven is en die beschikt over een specifieke deskundigheid die op de Nederlandse arbeidsmarkt schaars is, de 30%-regeling toepassen. Een vergoeding die u als werkgever voor extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst geeft aan de ingekomen medewerker, is onder voorwaarden belastingvrij.
Bij de beoordeling van de specifieke deskundigheid wordt rekening gehouden met het opleidingsniveau van de medewerker, de voor de functie relevante ervaring en het belonings-niveau in Nederland in verhouding tot het beloningsniveau in het land van herkomst van de medewerker.
 
In een procedure over de weigering om aan een jonge profvoetballer de 30%-regeling toe te kennen overwoog Hof Den Bosch dat relevante ervaring het grootste struikelblok is. Volgens het hof kan de nodige ervaring alleen worden opgedaan door te trainen en spelen op een niveau dat vergelijkbaar is met dat van de Nederlandse eredivisie. De voetballer miste dergelijke relevante ervaring. 

Bron: ABAB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting, Internationaal belastingrecht

1

Gerelateerde artikelen