De koopprijs van de onderneming en de financiering hiervan zijn belangrijke voorwaarden bij een bedrijfsovername. Meer en meer ziet ABAB transacties met zogenaamde earn-out regelingen. Aan deze regeling zijn risico's verbonden. ABAB geeft graag enkele tips om deze risico's te beperken.

Earn-out regeling

Een earn-out regeling is een uitgestelde betaling bij de overdracht die afhankelijk gemaakt is van nog te leveren prestaties in de toekomst. De uiteindelijke verkoopprijs voor de onderneming hangt dan ook af van deze toekomstige prestaties. De koper is pas een deel van de koopprijs verschuldigd, nadat de zogenaamde earn-out voorwaarden zijn behaald na het sluiten van de koopovereenkomst.

Voor- en nadelen

De regeling heeft als doel  het risico van de koper te beperken. De koper betaalt tenslotte pas als het vooraf afgesproken resultaat is behaald. De koper loopt minder risico en is dus bereid meer te betalen. Het voordeel voor de verkoper is dan ook dat de verkoper een (uiteindelijk) hoger bedrag ontvangt voor de onderneming. De verkoper loopt wel meer risico. De verkoper moet immers maar afwachten of de koper deze resultaten ook daadwerkelijk realiseert. Na verkoop kan de verkoper nog maar beperkt invloed uitoefenen op de toekomstige prestaties van de onderneming. De verkoper is tenslotte niet meer aanwezig.

Tips

ABAB is geen voorstander van earn-out regelingen en prefereren ‘boter bij de vis'. Helaas lenen niet alle transacties zich hiervoor. Soms liggen veel mogelijkheden en kansen waarvan kopers en verkopers kunnen en willen profiteren opgesloten in de toekomst. ABAB geeft graag de volgende tips om de risico's bij een earn-out regeling te beperken:
  • Maak alleen verregaande earn-out afspraken met betrouwbare partijen die u daadwerkelijk kent.
  • Zorg ervoor dat het product/bedrijf dat u verkoopt voor de koper een essentieel aandeel uitmaakt van zijn bedrijf. Het moet in het belang van de koper zijn om er een succes van te maken.
  • Maak goede afspraken over hoe de koper omgaat met de te kopen onderneming/product. Hoeveel medewerkers gaan de verkoopafdeling bemensen? Welk reclamebudget gaat men hanteren? Wie wordt bij de koper verantwoordelijk voor de resultaten? Leg dit vast in de overnameovereenkomst.
  • Maak ook afspraken over tussentijdse terugkoppeling en creëer tussentijdse overleg-, meet-, controle- en afrekenmomenten. Geen afrekenmoment na een jaar, maar per maand of per kwartaal.
  • Hou de te realiseren prestaties simpel en makkelijk meet- en controleerbaar.

 

Bron: ABAB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting

72

Gerelateerde artikelen