Op 19 oktober 2017 heeft Hof 's-Hertogenbosch uitspraak gedaan over de herziening omzetbelasting op melkvee en het daarbij behorende jongvee. De uitspraak levert melkveehouders een schadepost op die oploopt tot enkele duizenden euro's per bedrijf. ABAB Accountants en Adviseurs voerde deze procedure en blijft van mening dat het wel degelijk mogelijk moet zijn om een herziening omzetbelasting toe te passen.

"Het is een onbegrijpelijke uitspraak", stelt Bert van den Kerkhof, hoofd vaktechniek Belastingadvies bij ABAB. "Ik kan me neerleggen bij een negatieve uitspraak als de feiten goed beoordeeld zijn, maar dat is in deze casus absoluut niet het geval."

Neutraliteit

Het hof onderstreept dat soortgelijke prestaties in het kader van de neutraliteit, gelijk moeten worden behandeld, maar is van mening dat het opfokken van jongvee bij een ondernemer in de landbouwregeling niet vergelijkbaar is met het opfokken van jongvee bij een btw-ondernemer. Van den Kerkhof: "Je hoeft niet eens ooit een koe te hebben gezien, om te onderkennen dat dit exact hetzelfde is!"
 
De rechter is van oordeel dat op de opfokkosten van melkvee niet wordt afschreven. "Terwijl de Belastingdienst aan landbouwers wel degelijk normen oplegt, die voorschrijven hoe de afschrijving berekend moet worden. Daarbij wordt zeer zeker rekening gehouden met de opfokkosten", licht Van den Kerkhof toe.

Bedrijfsmiddelen

ABAB is van mening dat het melkvee en het daarbij behorende jongvee bedrijfsmiddelen zijn. Zo wordt het immers in de inkomstenbelasting behandeld. Daarom moet het mogelijk zijn om een herziening omzetbelasting toe te passen.

Cassatie

ABAB legt zich hier niet bij neer. Deze uitspraak levert een schadepost op van enkele duizenden euro's per bedrijf. Dat geldt voor alle melkvee- en zeugenhouders die per 1 januari 2018 verplicht moeten deelnemen aan de btw-regeling. Daarom gaat ABAB in cassatie tegen deze uitspraak. Van den Kerkhof is ervan overtuigd dat het hoogste rechtscollege hierover een positief oordeel zal vellen.

Politieke handschoen

Van den Kerkhof: "Maar er is ook nog een andere mogelijkheid, namelijk dat de politiek het nu gaat regelen. In het kader van afschaffing van de landbouwregeling is er nu de mogelijkheid om een goede en eerlijke overgangsregeling te treffen. Mijn oproep aan de nieuwe minister is dan ook om die handschoen op te pakken!"
 
 

 

Bron: ABAB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Agro

4

Gerelateerde artikelen