Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt een aantal aanpassingen in de Wet minimumloon (WML) uit tot 1 januari 2018. Het gaat om aanpassingen met een negatief effect op het toepassen van de Cafetariaregeling. Concreet betekent dit uitstel dat de Cafetariaregeling in ieder geval dit jaar nog in stand blijft.
Met de Cafetariaregeling kunnen buitenlandse werknemers extra kosten voor huisvesting, levensonderhoud en reiskosten fiscaal gunstig verrekenen. Het gaat dan om werknemers die jaarlijks negen maanden in Nederland werken. Met deze regeling hebben zowel werkgevers als buitenlandse werknemers lagere lasten. Door de geplande uitbreiding van de Wet Minimumloon kan het bruto overwerkuurloon in de toekomst niet meer gecafétariseerd worden. Dit zal qua nettoloon voor de werknemer en qua kosten voor de werkgever nadelig gaan uitpakken.
 
Het wegvallen van het kostenvoordeel maakt Nederlandse werkgevers, bijvoorbeeld in de tuinbouwsector, minder aantrekkelijk voor buitenlandse werknemers.
Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) ging daarom in gesprek met de Belastingdienst en met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de Cafetariaregeling toch te behouden. Dit uitstel is een resultaat van deze gesprekken.

Bron: ABAB Accountants en Adviseurs

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

5

Gerelateerde artikelen