De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening voor gemiste rente wanneer een rechtspersoon vennootschapsbelasting (Vpb) moet betalen. Sinds enkele jaren bedraagt deze rente 8%. Door kritisch te kijken naar de opgelegde voorlopige aanslagen en/of de aangifte Vpb tijdig in te dienen kan hoge belastingrente worden voorkomen, zo legt senior-belastingadviseur Mark Broekhuizen van Abab uit.
De Belastingdienst berekent 8% belastingrente vanaf zes maanden na afloop van het desbetreffende belastingjaar als een rechtspersoon Vpb is verschuldigd. Vanaf 1 juli 2018 berekent de Belastingdienst dus rente over 2017. Er zijn twee belangrijke termijnen met het oog op deze datum om rekening mee te houden. De Belastingdienst stopt de renteberekening binnen:
  • 19 weken na ontvangst van de aangifte Vpb;
  • 14 weken wanneer een belastingplichtige rechtspersoon een verzoek doet de voorlopige aanslag Vpb aan te passen of op te leggen.
Een aantal voorbeelden.

2017

  • Geen aanslag
Is er nog geen aanslag over 2017 opgelegd? Verzoek de Belastingdienst dan vóór 1 mei 2018 om een voorlopige aanslag Vpb over 2017 op te leggen. De onderneming is dan geen belastingrente verschuldigd indien en voor zover de voorlopige aanslag niet afwijkt van de definitieve aanslag.
  • Hoge voorlopige aanslag
Verwacht de ondernemer dat de voorlopige aanslag te hoog is? Door tijdig de aanslag te verlagen verbetert hij de liquiditeitspositie van zijn onderneming.
  • Lage voorlopige aanslag
Verwacht de ondernemer dat de aanslag over 2017 te laag is? Pas de voorlopige aanslag aan vóór 24 maart 2018. De termijn van 14 weken eindigt dan op 30 juni 2018 en dus vóór 1 juli 2018; het moment waarop de Belastingdienst de ondernemer belastingrente in rekening brengt.

2018

  • Voorlopige aanslag
Verwacht de ondernemer dat de aanslag vennootschapsbelasting over 2018 te laag is vastgesteld? Met het oog op zijn liquiditeitspositie kan het verstandig zijn om (pas) begin 2019 de voorlopige aanslag aan te passen.

Oudere jaren

Is de onderneming over de jaren tot en met 2016 nog Vpb verschuldigd én is nog geen aangifte ingediend of een aanslag opgelegd? Verzoek dan zo spoedig mogelijk om een voorlopige aanslag op te leggen. De Belastingdienst berekent namelijk belastingrente vanaf zes maanden na afloop van het desbetreffende belastingjaar.
 

Bron: Abab

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting, Vennootschapsbelasting

3

Gerelateerde artikelen