De impact van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) op de toekomstverwachtingen van zzp'ers lijkt mee te vallen. De meeste zzp'ers zijn positief: ze verwachten volgend jaar een groei in omzet en uurtarief en minder vaak zonder opdrachten te zitten. Starters verwachten van deze wetswijziging een grotere invloed dan gevestigde zzp'ers. Slechts 47 procent van hen heeft zich echter verdiept in de Wet DBA, terwijl dit voor 65 procent van de gevestigde zzp'ers geldt. Voor 70 procent van de bestaande zzp'ers geldt dat deze wet geen invloed heeft op de beslissing om zzp'er te blijven. In tegenstelling tot starters: de groep die zich hierdoor wél laat beïnvloeden is met 8 procentpunt gestegen, van 49% naar 41% Dit blijkt uit de ZZP-Index.

Zzp'ers minder tevreden over zelfstandig ondernemerschap

Hoewel ze positief zijn over de toekomst, zijn veel zzp'ers in vergelijking met het derde kwartaal minder tevreden over het zelfstandig ondernemerschap. De tevredenheid met hun rol als zzp'er is onder startende zzp'ers gedaald van 75 naar 58 procent. Zo daalde het tevredenheidscijfer van een 7,9 in het derde kwartaal, naar een 7,5 in het vierde kwartaal van 2016. De discussie over de Wet DBA heeft hierbij mogelijk een rol gespeeld. Gevestigde zzp'ers laten zich door de recente onrust over de Wet DBA niet meteen van de wijs brengen, maar voor startende zzp'er geldt dat zij zich wel zorgen maken over de gevolgen die dit kan hebben. Het uitstel van de wet heeft hen nog niet gerustgesteld: veel starters zijn bang geconfronteerd te worden met een woud van wetten en regelgeving. 41 procent houdt bij zijn beslissing om zzp'er te blijven dan ook rekening met de impact van de wet, ook al is de handhaving hiervan opgeschort tot 2018.

Gevestigde zzp'ers minder bezorgd over toekomst

Bestaande zzp'ers zijn maken zich minder zorgen over het voortbestaan van hun onderneming. In tegenstelling tot de afgelopen 12 maanden, toen 18 procent hun omzet zag dalen, verwacht bijna 29 procent in het komende jaar omzetgroei. Verder denkt 19 procent dat het uurtarief zal stijgen en 77 procent dat zij minder vaak zonder opdrachten zullen zitten. Starters maken zich vaker zorgen over de toekomst dan gevestigde zzp'ers. 47 procent vindt de (financiële) onzekerheid vaak een groot deel nadeel van het zelfstandig ondernemerschap. Ook vinden steeds meer starters – 36 procent in vergelijking met 22 procent in het vorige kwartaal – het zelf moeten regelen van zaken een nadeel. Daarnaast maken meer starters zich zorgen om de hoeveelheid werk, zowel op de korte (+15 procent) als op de lange termijn (+2 procent). Over dat laatste maken gevestigde zzp'ers zich juist minder zorgen dan in het vorige kwartaal (-1 procent).

De weg naar succes

Voor gevestigde zzp'ers zijn kennis en vaardigheden de belangrijkste sleutels tot succes. Dit geldt voor 53 procent van deze professionals en voor 30 procent van de starters. Gevestigde zzp'ers leggen daarnaast minder vaker nadruk op de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden (11 procent) dan startende zzp'ers (13 procent). Een steeds grotere groep starters vindt echter netwerken steeds belangrijker om succesvol te zijn. Dat geldt voor een kwart van deze groep ondernemers, in vergelijking met 10 procent in het derde kwartaal. Verder denken zij vaker dat hun succes afhankelijk is van het regelen van praktische zaken, zoals de hoogte van het uurtarief, het opzetten van een zakelijke administratie en het openen van een zakelijke rekening, de zichtbaarheid op internet en het werven van klanten. Voor alle zzp'ers geldt dat zij vooral moeite hebben met netwerken en het verkrijgen van financiering.
 
ABN AMRO
 
 

Bron: ABN AMRO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Arbeidsrecht, Inkomstenbelasting, Loonbelasting

2

Gerelateerde artikelen