De rol van intermediairs die bemiddelen tussen zzp'ers en opdrachtgevers moet goed geborgd blijven onder het aanpaste wetsvoorstel "Alternatief voor Beschikking geen loonheffing" (BGL). Dat zegt de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU).

Deze week kunnen Kamerleden reageren op een brief en een nota van wijzigingen die staatssecretaris Wiebes van Financiën onlangs naar de Tweede Kamer stuurde. Het wetsvoorstel voorziet in (sectorale) modelovereenkomsten ten behoeve van inhuur van zzp'ers. De ABU voorziet een lappendeken aan overeenkomsten en pleit voor eigen modelovereenkomsten voor de bemiddeling van zzp'ers.

Uit onderzoek van de ZZP Barometer blijkt dat 80% van de zzp'ers wel eens opdrachten via bemiddelende organisaties verkrijgt en dat percentage groeit. Tevens blijkt dat 35% van de zzp'ers echt is aangewezen op een intermediair om opdrachten te kunnen verwerven.

Het wetsvoorstel, dat nu officieel Wetsvoorstel deregulering arbeidsrelaties heet, voorziet in (sectorale) modelovereenkomsten ten behoeve van de inhuur van zzp'ers. Belangenorganisaties van opdrachtgevers of opdrachtnemers, maar ook individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers kunnen overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst. Deze zal daar dan een oordeel over geven. Het doel van het wetsvoorstel is verbetering van handhaving door de Belastingdienst en herstel van de balans in verantwoordelijkheden van opdrachtgevers en zzp'ers.
 

Bron: ABU

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting

1

Gerelateerde artikelen