De bijtelling voor de auto van de zaak is voor veel werknemers een doorn in het oog. Vooral voor degenen die maar slechts in beperkte mate privé gebruik maken van de auto. Als dit privégebruik meer bedraagt dan 500 km per jaar, geldt de volledige forfaitaire bijtelling ook al is de werkelijke waarde van het privégebruik (veel) lager. Er is nu een alternatief.

Belastingdienst maakt afspraken over nieuw alternatief voor bijtelling

Onlangs heeft de fiscus afspraken gemaakt met de Vereniging van Autoleasemaatschappijen over een systeem waarbij een fiscale bijtelling niet aan de orde is maar de auto toch privé mag worden gebruikt.
 
In de afspraken zijn de voorwaarden hiervoor opgenomen. De belangrijkste voorwaarden zijn:
  • dat de werknemer een reële vergoeding betaalt voor het privégebruik;
  • dat er een goedgekeurd kilometerregistratiesysteem wordt ingebouwd in de auto;
  • De vergoeding wordt berekend per dagdeel op dezelfde wijze als autoverhuurbedrijven plegen te doen;
  • De vergoeding voor het privégebruik dient te worden betaald aan de werkgever;
  • De afspraken moeten schriftelijk zijn vastgelegd en dienen een realiteitsgehalte te hebben;
  • Voor directeur/groot aandeelhouders zullen aanvullende afspraken moeten worden gemaakt met de fiscus.
 

Bron: Accon avm

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting

0

Gerelateerde artikelen