Tandartsen en tandtechnici die hun tandprothesen in onder andere Duitsland en België aankopen, kunnen van een fiks BTW voordeel profiteren.

BTW aftrekken op productiekosten

In de betreffende landen bestaat de mogelijkheid om de btw op de productiekosten in aftrek te brengen. Bij levering aan een Nederlandse tandarts of tandtechnicus is door de leverancier geen BTW verschuldigd.

Europese Hof

Het Europese Hof moet nog oordelen of de tandarts/tandtechnicus voor de verwerving in Nederland BTW is verschuldigd. In het geval de conclusie is dat de tandarts/tandtechnicus voor de verwerving geen BTW is verschuldigd, leidt dat er toe dat goedkope (immers BTW-vrij) tandprothesen in het buitenland kunnen worden gekocht! Ook bij de productie van tandprothesen in landen buiten de EU is dit een belangrijk aspect.
 

Bron: Accon avm

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

5

Gerelateerde artikelen