Het wordt voor agrariërs mogelijk om na herwaardering van landbouwgrond het verschil in waarde vrij te stellen van belasting. Deze uitspraak heeft het Gerechtshof van Leeuwarden gedaan in een proces dat advies- en accountantsorganisatie accon■avm namens 4000 klanten had aangespannen tegen het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens het Hof valt de opwaardering onder de landbouwvrijstelling. Enkele miljarden euro's bij Nederlandse landbouwbedrijven zijn door deze uitspraak niet belastbaar, indien de overheid besluit om de landbouwvrijstelling af te schaffen.
accon■avm interpreteerde de regels rond herwaardering van landbouwgrond op een wijze waar de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën zich niet in konden vinden. Daarom besloot de advies- en accountantsorganisatie om deze discussie voor de Belastingrechter te brengen. Na vier jaar procederen oordeelt het Hof nu in positieve zin voor accon■avm en haar klanten.

Voldoet aan realisatiebeginsel

Marius Wijers, lid van de Raad van Bestuur bij accon■avm: ‘Het Hof heeft geoordeeld dat wordt voldaan aan het realisatiebeginsel, een onderdeel van goed koopmansgebruik. De fiscale winst op de landbouwgronden kan worden genomen zonder dat deze gronden daadwerkelijk zijn verkocht. Er is nu geoordeeld dat er sprake is van een opwaarderingwinst die dan onder de landbouwvrijstelling valt.'

Verschil in waarde vrij van belasting

Het wordt dus mogelijk om een verschil in boekwaarde vrij te stellen van belasting. Wijers: ‘Dit kan ook gevolgen hebben voor de verdere waardering van vaste activa. Hiervoor moet de uitspraak nog preciezer worden beoordeeld. Het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst zullen nog in cassatie gaan, maar het Gerechtshof heeft als hoogste feitenrechter in deze uitspraak de feiten definitief vastgesteld. Hierdoor verwachten wij dat deze uitspraak positief uitpakt voor onze klanten.'
 

Bron: Accon Avm

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

0

Gerelateerde artikelen