De EIA (Energie-investeringsaftrek) is een fiscale regeling die ondernemers een belastingvoordeel biedt, bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Hieronder zijn een aantal algemene voorwaarden weergegeven. De regeling wordt jaarlijks aangepast aan de stand van de techniek.
Voorwaarden:
  • Naast de gebruikelijke afschrijvingen mag 41,5% van het investeringsbedrag ten laste worden gebracht van de fiscale winst. Hierdoor wordt gedurende één of meerdere jaren minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betaald.
  • Aanschafkosten per bedrijfsmiddel minimaal € 2.500.
  • Verplichting is aangegaan in 2015, binnen 3 maanden na verplichtingsdatum melden.
  • Alleen voor nieuwe bedrijfsmiddelen; geen 2e hands, showroommodellen of bedrijfsmiddelen die via zelfbouw tot stand zijn gekomen. Het is wel mogelijk om voortbrengingskosten te melden, zoals arbeidskosten van een eigen of ingehuurde medewerker die een gedeelte van de montage verzorgt.
  • Het bedrijfsmiddel moet op de energielijst 2015 staan. Er is een mogelijkheid om bedrijfsmiddelen die wel energie besparen, maar niet specifiek op de lijst staan, te melden. Dit zijn de zogenaamde generieke meldingen. Er gelden dan wel besparingseisen die onderbouwd moeten worden.
  • Een combinatie van SDE+ 2014 of 2015 en EIA op een bedrijfsmiddel is niet meer mogelijk. SDE+ 2013 en EIA blijft mogelijk. In de basisbedragen van de SDE+ is hier reeds rekening mee gehouden. De basisbedragen van de SDE+ vanaf 2014 en verder worden hierdoor beperkt hoger.
Voorgaande geeft een korte samenvatting van de belangrijkste voorwaarden; er gelden nog een aantal andere eisen.

Bron: Accon avm

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

2

Gerelateerde artikelen