Het nieuwe kabinet gaat de tarieven in de vennootschapsbelasting fors verlagen de komende jaren. De tarieven zijn nu 20% voor winsten tot € 200.000 en 25% voor winsten boven de € 200.000.
Accon avm verwacht dat ondernemers nu al gaan anticiperen op de verlaging van de tarieven. Accon avm adviseert ondernemers met een B.V. om goed te kijken naar de mogelijkheden van het vormen van een voorziening.
 
Door het vormen van een voorziening kunnen nu al, in 2017, kosten ten laste van de winst worden gebracht. Kosten waarvan de uitgaven pas plaatsvinden in de toekomst.
 
Concreet betekent dat een aftrekpost tegen de huidige hogere tarieven van 20% en 25%. Tarieven die dus verlaagd worden naar 16% en 21!
 
Deze aftrekpost bestaat al jaren, sinds het zogenaamde Baksteenarrest. Voorheen leverde deze aftrekpost alleen een voordeel op door uitstel van heffing.
 
Door de lagere tarieven in de toekomst komt daar dus nog een extra voordeel bij!
 
Dit kan ondernemers duizenden euro's belastingvoordeel opleveren. Veel ondernemers zijn zich niet bewust van deze mogelijkheid, maar Accon avm zal zijn cliënten hier actief op wijzen.
 
 

Bron: Accon avm

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Vennootschapsbelasting

1

Gerelateerde artikelen