Er zijn enkele belasting- en financieringstechnische mogelijkheden met een besloten vennootschap om de over- of onderwaarde van een eigen woning optimaal te benutten, zo schrijft advieskantoor AcconAVM.

Sinds 2013 heeft 25 procent van de huishoudens in Nederland een hogere hypotheekschuld dan de woning daadwerkelijk waard is. De volksmond zegt dat de woning op dat moment ‘onder water staat'. Anderzijds betekenen deze cijfers dat bij 75 procent van de huishoudens sprake is van een onbenutte overwaarde op de eigen woning.

Benut overtollige liquiditeiten uit uw bv

Een zeer gunstige optie kan zijn om de overtollige liquiditeiten uit een bv te gebruiken. Dit kan door middel van het af- of oversluiten van een lening met een bv. Op deze manier is het mogelijk om de betaalde rente af te trekken tegen het tarief in de inkomstenbelasting van maximaal 51% en is de renteontvangst in de bv te belasten tegen minimaal 20%. Dit levert een effectieve belastingbesparing op. Tevens realiseert de bv-eigenaar veelal een rentevoordeel met de overtollige liquide middelen van de bv. Momenteel is de rente op zakelijke (spaar)tegoeden immers extreem laag.

Voorkom belaste dividenduitkering

Op deze manier wordt voorkomen dat er een belaste dividenduitkering hoeft plaats te vinden. Een lening vanuit de bv kan eventueel ook als buffer dienen bij de mogelijke aankoop/verbouwing van een eigen woning of als aflossing op een bestaande lening bij (klein)kinderen. Het is ook mogelijk dat er gebruik wordt gemaakt van de tijdelijk verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting. De planningsmogelijkheden met overtollige middelen vanuit de bv zijn volgens AcconAVM in 2014 dus groter dan ooit.

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

0

Gerelateerde artikelen