Wanneer een samenwerkingsverband is aangegaan, is het van groot belang dat de pachtrechten goed in de maatschap worden gebracht. Daarnaast is belangrijk dat de persoon die daadwerkelijk zeggenschap in de samenwerking heeft de pachtrechten op naam heeft. Dit kan onder andere geregeld worden door een "indeplaatsstelling".

Indeplaatsstelling

Een groot aantal samenwerkingsverbanden wordt aangegaan om de bedrijfsopvolging te vergemakkelijken. Dat de pachtrechten alléén kunnen worden ingebracht in een maatschap onder de voorwaarde dat de pachter de volledige regie heeft en houdt met betrekking tot het gepachte, is in veel gevallen niet wenselijk. In de praktijk kan het immers zo zijn dat de bedrijfsopvolger op den duur meer zeggenschap heeft in de bedrijfsvoering dan de oorspronkelijke pachter, of zelfs de volledige zeggenschap.
 
Een oplossing hiervoor, die ook noodzakelijk is om de daadwerkelijke bedrijfsoverdracht te realiseren, is de indeplaatsstelling. De pachter kan bij de rechter vorderen dat een of meer van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn in zijn plaats als pachter worden gesteld. Wanneer het gaat om een bloed- of aanverwant in rechte lijn die bovendien over voldoende opleiding en ervaring beschikt om als goed pachter te kwalificeren, zal de rechter deze vordering doorgaans toekennen.
 
Uiteraard is het verstandig om voor het instellen van een vordering contact met de verpachter te hebben en hem te verzoeken om een nieuwe pachter te erkennen. Vaak is een procedure niet nodig en kan de nieuwe pachter in de plaats treden van de oude pachter op basis van een door alle betrokken partijen te ondertekenen pachtwijzigingsovereenkomst.

Bron: Accon Avm

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Civiel recht algemeen

34

Gerelateerde artikelen