De Accountantskamer heeft in een tuchtzaak, die een eigenaar van een restaurant had aangespannen tegen zijn registeraccountant, geoordeeld dat de accountant bij het opstellen van de aangiften omzetbelasting en jaarrekening niet voldoende heeft gevraagd naar de privé-onttrekkingen van goederen door de eigenaar. De accountant krijgt een waarschuwing van de Accountantskamer.

De accountant verzorgt de aangiften omzetbelasting en stelt de jaarrekening samen op basis van de gegevens van de eigenaar. Na een boekenonderzoek constateert de Belastingdienst dat de administratie op een aantal punten niet voldoet aan de wettelijke normen, waaronder op het punt van de onttrekking van goederen voor privé. De Belastingdienst legt navorderingsaanslagen en boetes op. De eigenaar van het restaurant stelt zijn accountant aansprakelijk.

De Accountantskamer beslist dat een samensteller van een jaarrekening in beginsel geen inlichtingen hoeft in te winnen bij de klant om de betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie vast te stellen of te verifiëren. Echter, privé-onttrekkingen horen een expliciet aandachtspunt te zijn bij het opstellen van de aangiften omzetbelasting. Nu de privé-onttrekkingen niet apart werden geadministreerd, had de accountant actiever om informatie moeten vragen. Zeker nu het in dit geval om een horecaonderneming ging en het privégebruik in dergelijke ondernemingen hoog is.

Bron: accountant.nl

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Financiële administratie

  790
Gerelateerde artikelen