Curatoren en mentoren moeten voortaan jaarlijks een verklaring overleggen dat zij aan kwaliteitseisen voldoen. Ook moeten zij elk jaar een accountantsverslag en een accountantsverklaring indienen. Dit staat in een aantal bepalingen uit de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap die op 1 april 2014 in werking treden.

Op 1 april treden ook de bepalingen over de kwaliteitseisen uit de wet en het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren (Stb. 2014, 46) in werking.

De kandidaat curator of -bewindvoerder moet volgens het besluit een verslag van een accountant overleggen van diens bevindingen over de wijze waarop aan de eisen en verplichtingen wordt voldaan. Ook moet er een verklaring van de accountant worden ingediend rond de balans en de staat van baten en lasten (of een jaarrekening wanneer die van toepassing is).

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Jaarrekening

0

Gerelateerde artikelen