Op 1 november 2012 is Hein Vermeulen benoemd tot hoogleraar Internationaal fiscale aspecten van collectieve beleggingsinstellingen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

In het interview vertelt Vermeulen over het werk van ACTL, zijn benoeming en zijn onderzoek. Zijn onderzoek zal zich richten op de fiscale aspecten van de Collectieve Investment Vehicles ('CIVs') en Real Estate Investment Trusts ('REIT'), in het kader van het internationaal belastingrecht en EU belastingrecht.

Interview

 

Bron: ACTL UvA

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht, Internationaal belastingrecht

4

Gerelateerde artikelen