Let op: dit bericht bevatte een onjuistheid en is op 29-4-2021 als volgt gecorrigeerd:

Eigenaren van zonnepanelen die btw terug willen vragen geen belang hebben bij een btw-teruggaaf en waarvan de omzet zeer beperkt zal zijn – minder dan 1.800 euro per jaar – hoeven zich binnenkort niet meer aan te melden voor de kleineondernemingsregeling. Dat antwoordt staatssecretaris Vijlbrief van Financiën op vragen van de Tweede Kamer. Bovendien is de Belastingdienst bezig om het btw-teruggaveproces voor eigenaren van zonnepanelen te automatiseren en om te zetten naar een digitaal formulier. Dat zal rond juni dit jaar beschikbaar komen.

De Belastingdienst ontvangt regelmatig klachten van zonnepaneelhouders over de administratieve lasten bij het terugvragen van de btw. Een deel hangt samen met de omstandigheid dat zonnepaneelhouders particulieren zijn, die zich vaak niet realiseren dat zij btw-ondernemer zijn en de btw-regels en –processen niet goed kennen.

Om deze groep tegemoet te komen heeft Vijlbrief nu dus deze twee maatregelen aangekondigd, waarvan de vrijwillige registratiedrempel voor de kleineondernemersregeling de belangrijkste is. Vijlbrief: "Voor zonnepaneelhouders die geen btw terug te vragen hebben, bijvoorbeeld omdat ze een bestaand huis met zonnepanelen hebben aangeschaft, is registratie een onevenredig zware last. Dat geldt overigens ook voor vergelijkbare micro-ondernemers, zoals vrijwilligers en (particuliere) deelnemers aan de deeleconomie."

Voor zonnepaneelhouders die wel een teruggaafbelang hebben, verandert er niets. De staatssecretaris hierover: "Zij kunnen zich voor de teruggaaf van de btw gewoon blijven aanmelden en pas het jaar na de aanschaf van de zonnepanelen de kleineondernemersregeling toepassen. Ik zet me actief in om ook voor deze groep te zoeken naar een verdere vereenvoudiging."

Nultarief zonnepanelen?

Ook in Europees verband probeert de staatssecretaris afspraken te maken die leiden tot vereenvoudiging waardoor het in de toekomst voor Nederland misschien mogelijk wordt om een nultarief te hanteren voor btw op zonnepanelen.

Lees ook de thema's BTW kleineondernemersregeling vanaf 2020 en De btw-herziening voor investeringsgoederen.

Bron: Verslag van het schriftelijk overleg Fiscaliteit

Bron: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: Nieuws

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

Rubriek: Europees belastingrecht, Omzetbelasting

  1299
Gerelateerde artikelen