Bijna alle werknemers in Nederland gaan er dit jaar in hun nettoloon een klein beetje op vooruit. De grootste loonstijging is voor mensen die bruto 1750 euro per maand verdienen. Zij zien het maandelijkse bedrag op hun bankrekening met 11 euro stijgen. Verder dalen de werkgeverslasten in 2017 voor de meeste organisaties. Met name personeel met lagere en middeninkomens worden goedkoper. Dat blijkt uit donderdag gepresenteerde berekeningen van loonstrookverwerker ADP.
Uitzondering zijn de ambtenaren die meer dan modaal verdienen. Ambtenaren die twee keer modaal verdienen krijgen aan het einde van de maand 13 euro minder bijgeschreven. Reden voor de daling is de hogere pensioenpremie. De hogere heffingskortingen wegen daar niet tegenop.
 
Mensen die het minimumloon verdienen gaan er maandelijks 15 euro op vooruit. Een werknemer met een modaal salaris krijgt er netto 3 euro bij en iemand met anderhalf keer modaal is 5 euro beter af dan vorig jaar.

Werkgeverslasten

Werkgevers hoeven voor een bouwvakker met een modaal inkomen maandelijks 17 euro minder lasten af te gedragen. De meeste uitzonderingen, waarbij werkgevers juist duurder uit zijn, zijn te vinden in de overheidssector: zowel ambtenaren met een laag, midden als hoger inkomen worden in 2017 duurder voor overheidsinstanties. Dit komt voornamelijk door hogere pensioenafdrachten.
 
Voor werknemers in alle onderzochte sectoren met een inkomen van twee keer modaal moet meer worden afgedragen dan vorig jaar. Zo moeten overheidsinstanties 120 euro per maand meer betalen aan werkgeverslasten voor een ambtenaar die twee keer modaal verdient.
 
Het complete onderzoek staat op de website van ADP.
 

Bron: ANP/ADP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Salarisadministratie

0

Gerelateerde artikelen