Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken (VVD) hoopt nog dit jaar een akkoord te sluiten met betrokken partijen om middelgrote en kleine bedrijven (mkb) aan financiering te helpen. De demissionaire bewindsvrouw wil ook een mbk-gezant aanwijzen om te zorgen dat het mkb makkelijker geld kan lenen, zegde ze de Tweede Kamer toe. Uit recent onderzoek dat haar ministerie liet doen, blijkt dat het Nederlandse mkb veel moeite heeft om de juiste leningen te krijgen.

Vooral kleinere bedrijven komen steeds moeilijker aan een lening, aldus het adviesbureau Oliver Wyman. Ze geven hun zoektocht naar geld vaker op dan die in andere Europese landen. Kleine bedrijven zijn veelal afhankelijk van banken voor hun leningen en voor financieel advies, maar Nederlandse banken wijzen 60 procent vaker leningverzoeken af dan die in andere landen. Ook voor advies wordt het almaar lastiger om aan te kloppen bij de banken, omdat lokale takken steeds vaker verdwijnen. Nederland heeft per 100.000 volwassenen veel minder bankkantoren dan andere West-Europese landen.

De toegang tot financiering laat dus veel te wensen over, concludeert Oliver Wyman, terwijl het mkb juist uiterst belangrijk is voor de Nederlandse economie. Naast het akkoord met onder meer banken en het aanwijzen van een gezant, zijn al een "heleboel andere acties" in werking gezet, benadrukt Adriaansens. Zij wil ook een "financieringshub" in het leven roepen, die naar kapitaal zoekende mbk'ers in contact moet brengen met geldschieters. De oprichting hiervan zal wel een aantal jaren vergen.

De Kamer dringt bij het kabinet al langer aan op meer maatregelen. Eerder deze week vroegen D66, VVD, CDA en PVV het kabinet om te kijken wat nodig is om met een nieuwe durfkapitaalregeling (investeringen waar hoge risico's aan vastzitten, vooral in startende ondernemingen) in het leven te roepen. Zo'n regeling moet een belastingvoordeel opleveren voor investeerders die geld steken in middelgrote en kleine bedrijven.

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Fiscaal ondernemingsrecht

143

Gerelateerde artikelen