Het Belastingplan 2024 brengt een aantal wijzigingen in de fiscale regelgeving met zich mee. En die hebben invloed op het werk van fiscaal dienstverleners. Zoals de wijziging in de Bedrijfsopvolgingsregelingen. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de fiscale wijzigingen. Bezoek hiervoor de online Intermediairdagen van de Belastingdienst.

De Intermediairdagen Belastingdienst is het grootste event voor fiscaal dienstverleners van de Belastingdienst en de plek om uw kennis te vernieuwen, specialisten van de Belastingdienst te spreken en vakgenoten te ontmoeten. De fysieke dagen van de Intermediairdagen Belastingdienst vonden plaats van 7 november tot en met 6 december op 10 locaties verspreid door het land.

Is het u niet gelukt om op één van de locaties aanwezig te zijn? Of heeft u niet alle sessies kunnen volgen? Meld u dan nog aan voor de online Intermediairdagen van 12 t/m 14 december en update uw kennis over het Belastingplan 2024. Schrijf u in via https://imd.pleio.nl/

Bedrijfsopvolgingsregelingen

In het Belastingplan 2024 zijn onder andere veranderingen aangebracht in de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Deze veranderingen hebben betrekking op de manier waarop de belastingregels worden toegepast bij het overdragen van een bedrijf of vermogen aan de volgende generatie. Voor fiscaal dienstverleners en salarisprofessionals is het van belang om tijdig of vroegtijdig op de hoogte te zijn van deze wijziging en de mogelijke gevolgen voor hun klanten. Hier zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Verhuurde onroerende zaken worden beleggingsvermogen: Een van de belangrijkste veranderingen is dat verhuurde onroerende zaken standaard als beleggingsvermogen worden beschouwd vanaf 1 januari 2024. Voorheen konden deze verhuurde panden onder bepaalde omstandigheden kwalificeren voor de BOR (Bedrijfsopvolgingsregeling) of de DSR (Doorschuifregeling). Met de nieuwe regels komen ze niet meer in aanmerking voor deze fiscale voordelen.

  • Feitelijk gebruik en oogmerktoets: De nieuwe regels zijn gebaseerd op twee belangrijke criteria. Ten eerste, als een pand op het moment van schenking of vererving daadwerkelijk wordt verhuurd aan derden (dit wordt de "feitelijk gebruik toets" genoemd). Ten tweede, als het duidelijk is dat het pand is bedoeld om in de toekomst aan derden te worden verhuurd (de "oogmerktoets"). Als een van deze criteria van toepassing is, wordt het pand beschouwd als beleggingsvermogen en komt het niet meer in aanmerking voor de BOR.

  • Uitzonderingen: Er zijn enkele uitzonderingen op deze regels. Kortdurende verhuur van panden en overeenkomsten voor kortdurende teeltpacht (bijvoorbeeld voor gewaswisselingen) vallen niet onder deze nieuwe regeling. Deze uitzonderingen zijn bedoeld om bepaalde zakelijke activiteiten te beschermen.

Deze veranderingen hebben invloed op de fiscale planning voor bedrijfsoverdrachten en schenkingen, vooral als onroerend goed deel uitmaakt van het vermogen dat wordt overgedragen. Fiscaal dienstverleners moeten hun klanten goed adviseren over deze nieuwe regels en overwegen of aanpassingen in de bedrijfsstructuur of vermogensplanning nodig zijn.

Fred Thielemans, vaktechnisch coördinator inkomstenbelasting van de Belastingdienst: “Fiscaal dienstverleners worden in een kort tijdsbestek bijgepraat over de recente ontwikkelingen in het vakgebied, zoals de veranderingen in de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Hierdoor kun u uw kennis vergroten, en klanten ook in de toekomst goed bedienen.”

Over de Online Intermediairdagen Belastingdienst

Specialisten van de Belastingdienst informeren u over de nieuwste ontwikkelingen in het Belastingplan 2024. Hier krijgt u alle relevante fiscale informatie die u nodig hebt om uw klanten komend jaar goed te kunnen adviseren. Stel uw vragen aan de specialisten van de Belastingdienst tijdens de online Intermediairdagen in de community op imd.pleio.nl. De online Intermediairdagen vinden dit jaar plaats van 12 december tot en met 14 december 2023. Schrijf u in voor de online Intermediairdagen van de Belastingdienst via https://imd.pleio.nl/.

Bron: In opdracht van de Rijksoverheid

Informatiesoort: Nieuws, Advertorials

Rubriek: Belastingrecht algemeen

213

Gerelateerde artikelen