Het kabinet wil met een nieuwe Verklaring arbeidsrelatie (VAR) sneller duidelijkheid en meer zekerheid geven over de aard van een arbeidsrelatie. Dit is vooral van belang omdat arbeidsrelaties die géén dienstbetrekking vormen, fiscaal en sociaal heel anders worden behandeld dan arbeidsrelaties die dat wel zijn. Daarbij wil het kabinet opdrachtgevers medeverantwoordelijk maken voor de VAR. Doel hiervan is om zgn. schijnzelfstandigheid tegen te gaan. In zijn advies geeft Actal aan dat het kabinetsvoorstel niet duidelijk maakt hoe groot het probleem van schijnzelfstandigheid is en of de omvang van dit probleem wel overheidsingrijpen rechtvaardigt.

Geen taak voor de overheid als de omvang van het probleem niet is vast te stellen

Als opdrachtnemers en opdrachtgevers een overeenkomst aangaan die erg lijkt op een relatie tussen een werkgever en een werknemer, dan wordt vaak gesproken van schijnzelfstandigheid van de opdrachtnemer. In zo'n situatie zouden de fiscale en sociale consequenties moeten gelden die bij een werkgever-werknemer relatie horen. Om schijnzelfstandigheid tegen te gaan wil het kabinet opdrachtgevers medeverantwoordelijk maken voor de VAR. Het kabinet maakt niet duidelijk hoe omvangrijk deze schijnzelfstandigheid eigenlijk is. Daarmee blijft ongewis of de bijbehorende toename van de regeldruk proportioneel is. Actal heeft daarom geadviseerd om de medeverantwoordelijkheid niet in te voeren.
 
Daarnaast wil het kabinet met een internetmodule sneller duidelijkheid en meer zekerheid geven over de aard van de arbeidsrelatie. Actal is van mening dat dit tot een betere dienstverlening door de overheid kan leiden, mits de module niet vraagt naar informatie die de overheid zelf al heeft en verder geen vragen bevat die niet direct van invloed zijn op de aard van de af te geven VAR.
 
Actal advies
 
 

Bron: Actal

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting

0

Gerelateerde artikelen