De consultatieronde over het conceptwetsvoorstel splitsing RvS en opheffing CRvB en CBb is op 15 april geëindigd. Minister Plasterk heeft inmiddels adviezen ontvangen van de Hoge Raad, de Afdeling bestuursrechtspraak, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak.

Plasterk heeft deze adviezen inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd ter kennisneming. De onderling sterk uiteenlopende adviezen nopen tot zorgvuldige bestudering. 

Het streven is er op gericht een wetsvoorstel voor het zomerreces bij de Tweede Kamer in te dienen.
 
 

Bron: Rijksoverheid

Informatiesoort: Nieuws

0