Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland, roept woningcorporaties op zich te melden als zij juridisch bezwaar hebben ingediend tegen de verhuurderheffing. Aedes inventariseert het verloop van de procedures tegen de verhuurderheffing, zodat corporaties de juridische mogelijkheden en ervaringen kunnen uitwisselen.
Tot nu toe zijn bij Aedes twee bezwaren bekend:
  1. Woningen die de corporatie wil verkopen of slopen, zijn in juridische zin mogelijk niet ‘voor verhuur bestemd'. De Belastingdienst zou dan geen verhuurderheffing mogen rekenen over deze woningen. De rechter buigt zich al over deze vraag, naar aanleiding van juridische bezwaren van enkele corporaties. Andere corporaties die op dezelfde grond bezwaar maken, kunnen een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst tekenen. Als de uitspraak er is, is deze bindend voor deze corporaties.
  2. De heffing is mogelijk in strijd met artikel 1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waarin staat dat een belasting op bezit niet disproportioneel mag zijn. Procederen op basis van dit bezwaar kan niet collectief, een corporatie moet individueel aantonen dat de verhuurderheffing voor haar disproportioneel uitwerkt. De Belastingdienst kan hiervoor geen vaststellingsovereenkomst afsluiten.

Bron: Aedes

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Verhuurderheffing

0

Gerelateerde artikelen