Woningcorporaties die de extra inkomensafhankelijke huurverhoging gaan vragen kunnen vanaf 1 februari een account aanvragen via de portal van de Belastingdienst. Twee weken daarna kunnen zij huishoudverklaringen (voorheen: inkomensverklaringen) aanvragen.
Dat meldt de overkoepelende organisatie van woningcorporaties, Aedes. Woningcorporaties kunnen een huishoudverklaring opvragen als zij van plan zijn de extra inkomensafhankelijke huurverhoging te hanteren. In 2017 is een inkomensafhankelijke (hogere) huurverhoging toegestaan als het gezamenlijke inkomen (in 2015) van alle bewoners in een huishouden hoger is dan € 40.349. Bij de inkomensafhankelijke huurverhoging is de minimale huurstijging 2,9 procent en de maximale huurstijging 4,3 procent. Op de huishoudverklaring die de corporatie ontvangt staat of de huurder wel of niet meer verdient dan € 40.349 (het exacte bedrag wordt niet vermeld).

Uitzonderingen extra huurverhoging

De extra inkomensafhankelijke huurverhoging is niet toegestaan als een huishouden uit vier of meer personen bestaat en/of als iemand in het huishouden de AOW-leeftijd heeft bereikt. Die huishoudens kunnen een huurverhoging krijgen van maximaal 2,8 procent. In de huishoudverklaring staat of hier sprake van is.

Vernietiging inkomensverklaringen

De huishoudverklaringen mogen alleen gebruikt worden voor het voorstellen van een inkomensafhankelijke huurverhoging. De corporatie moet de huishoudverklaringen vernietigen zodra de huurverhoging definitief is (meestal na 1 juli).

Portal

De portal van de Belastingdienst is vanaf 1 februari geopend. Woningcorporaties kunnen dan een account aanvragen via www.inkomensafhankelijkehuurverhoging.nl. Twee weken daarna kunnen zij de huishoudverklaringen aanvragen.
 

Bron: Aedes

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

0

Gerelateerde artikelen