De Belastingdienst constateert dat vragen in de IB-aangifte over de revisierente in verband met de afkoop van lijfrente niet altijd juist worden ingevuld. Daarom stuurt de dienst brieven naar belastingplichtigen die in 2019 een lijfrenteproduct hebben afgekocht met uitleg over een juiste verwerking van de afkoop in de aangifte.

 

 

Op de internetsite van de Belastingdienst staat de 'Rekenhulp Revisierente'. Met dit hulpmiddel kan de belastingplichtige uitrekenen hoeveel revisierente hij moet betalen.

De Belastingdienst heeft een voorbeeldbrief 'Afgekochte lijfrente in uw aangifte inkomstenbelasting 2019' gepubliceerd die meer uitleg bevat.

Bron: Belastingdienst

Carrousel: Carrousel

Rubriek: Inkomstenbelasting, Pensioenen

Informatiesoort: Nieuws

  360
Gerelateerde artikelen