Sinds 1 juli 2017 kan geen pensioen in eigen beheer meer worden opgebouwd. Een directeur-grootaandeelhouder (dga) kan dit jaar ervoor kiezen om het pensioen af te kopen met een korting van 25%.
Dat meldt de Belastingdienst. Afkopen kan nog in 2018 en 2019. De fiscale balanswaarde van het pensioen is op het moment van afkoop belast als loon uit vroegere dienstbetrekking. De dga krijgt daarop wel een afkoopkorting. Als hij afkoopt vóór 1 januari 2019, is de afkoopkorting 25%. En koopt hij af in 2019, dan is de korting 19,5%.
 
De berekening van de afkoopkorting over de fiscale balanswaarde van het pensioen gebeurt op het moment van afkoop. Maar als de fiscale balanswaarde van het pensioen op 31 december 2015 lager is, berekent de dga de afkoopkorting over dat lagere bedrag. Of, bij een gebroken boekjaar, over de lagere balanswaarde op de datum waarop dat boekjaar in 2015 eindigde.
 
Het kortingsbedrag trekt de dga af van de fiscale balanswaarde van het pensioen op het moment van afkoop. Over de uitkomst berekent hij de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Hij betaalt dus over een lager bedrag loonbelasting/premie volksverzekeringen.
 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen, Inkomstenbelasting, Loonbelasting

0

Gerelateerde artikelen