Steeds meer koopwoningbezitters overwegen om tussentijds af te lossen op hun hypotheek. Inmiddels gaat het om ruim een kwart van hen. Dit was vorige maand nog een op de vijf. Een op de drie huiseigenaren heeft inmiddels een tussentijdse aflossing gedaan. Dit meldde ING donderdag in een kwartaalbericht over de woningmarkt.
,,De meest genoemde reden (52 procent) om tussentijds af te lossen is dat het door de lage spaarrente financieel aantrekkelijk is geworden om af te lossen'', zegt directeur hypotheken Dennis Noordervliet. ,,Ook geven de ondervraagden aan dat ze zo weinig mogelijk schulden willen hebben (43 procent). Ruim een kwart van de ondervraagden wil helemaal geen restschuld overhouden en nog eens een kwart lost af omdat zij maandelijks geld overhouden.''
 
Volgens Noordervliet is er duidelijk sprake van een cultuuromslag dat koopwoningbezitters structureel tussentijds aflossen. ,,Zij kiezen voor meer zekerheid en laten de aflossing aan het einde van de looptijd van de hypotheek niet aankomen op de toekomstige verkoopopbrengst van de woning.''
 
Het vertrouwen van potentiële starters en koopwoningbezitters is in het derde kwartaal verder toegenomen. De woonindex van de bank die het vertrouwen meet, steeg met 4 punten naar 118, ruim boven de neutrale stand van 100. Vooral de verwachting van stijgende huizenprijzen zet flink door. Dit kwartaal verwacht 75 procent een stijging ten opzichte van 68 procent vorig kwartaal. Dat is de hoogste score sinds 2008.
 
Het aantal koopwoningbezitters dat het een gunstige periode vindt om te kopen, is gestegen naar 68 procent, bij starters is dat zelfs ruim driekwart.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

1

Gerelateerde artikelen