Europese regelgeving blijft noodzakelijk voor bedrijven die achteraf betalen aanbieden aan consumenten. Dat meldt de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De toezichthouder is wel positief over de gedragscode van de aanbieders van deze zogeheten 'koop nu, betaal later' mogelijkheden en noemt die code een stap vooruit bij de bescherming van consumenten.

Maar om consumenten voldoende te beschermen, vindt de AFM het nog steeds noodzakelijk dat voor deze vorm van krediet Europese regelgeving komt. Met koop nu, betaal later kunnen consumenten achteraf betalen, tot veertien of dertig dagen na de levering of in drie termijnen. Deze mogelijkheid is nu nog uitgezonderd van de reguliere wetgeving voor consumentenkrediet.

Met de herziene Europese Richtlijn Consumentenkrediet gaat dit veranderen. De AFM pleit al langer voor wetgeving en toezicht op aanbieders van achteraf betalen. Europese wetgeving komt er wel aan, maar de invoering daarvan gaat volgens de toezichthouder nog enkele jaren duren.

De gedragscode helpt volgens de AFM in de tussentijd bij de bescherming van financieel kwetsbare consumenten. Zo gaat een aanbieder van achteraf betalen onder meer 'schuldenstapeling' tegen door iemands account te blokkeren als er al een betalingsachterstand is. Het blijft echter mogelijk om bij andere aanbieders ook schulden aan te gaan.

De aanbieders zijn ook nog niet wettelijk verplicht om zich aan te sluiten bij de Stichting Bureau Kredietregistratie (BKR). Registratie bij BKR is volgens de toezichthouder echter nodig om problematische schulden te voorkomen. De AFM is dan ook positief over het aangekondigde onderzoek naar aansluiting bij BKR en dringt er bij aanbieders op aan om hier snel invulling aan te geven.

Ook verwelkomt de AFM het onderzoek naar werkelijk gemaakte incassokosten. Vorig jaar constateerde de toezichthouder dat sommige aanbieders een flink deel van hun inkomsten verdienen door incassokosten in rekening te brengen. In sommige gevallen zijn deze incassokosten bij te laat betalen zelfs winstgevend. Dat staat volgens de AFM haaks op de belangen van de consument.

Bron: AFM

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Verbintenissenrecht, Financiële administratie

92

Gerelateerde artikelen