De forenzentaks gaat wel van tafel. Niet eens zozeer vanwege de brede lobby van elf belangenorganisaties, maar eerder door de gezamenlijke belofte van VVD en PvdA in hun verkiezingsprogramma om een vergoeding voor reiskosten niet te belasten. Bij de onderhandelingen tussen deze partijen in ondertrouw is het geven en nemen, waarbij ook compromissen onontkoombaar zijn. Het zou echter ongeloofwaardig zijn als een door beide partijen geformuleerde ambitie niet gerealiseerd kan worden. Als dat zo blijkt te zijn, zit een huwelijk er ook niet in.

Verschil

Toch is er nog wel een belangrijk verschil. De PvdA wil dat het woon-werkverkeer van leaserijders als privé kilometers wordt aangemerkt. Hierdoor wordt de vrijstellingsgrens van 500 privé kilometers bijna altijd wel overschreden, waardoor een bijtelling zal volgen. De VVD wil daarentegen ook de leaserijders blijven ontzien, door het woon-werkverkeer als zakelijk te blijven aanmerken.  Dit verschil kost volgend jaar 75 miljoen euro, maar dit loop op naar structureel 300 miljoen euro. Deze bedragen komen dus bovenop de 1,3 miljard euro die de forenzentaks voor eigen auto, fiets en OV zou opbrengen.

Alternatieve dekking

Alternatieve dekkingen zijn er wel, maar om het tekort in 2013 niet te laten oplopen, moet een alternatief ook per 1 januari kunnen ingaan. Waar wordt aan gedacht? De gedeeltelijke compensatie van de BTW verhoging in de inkomstenbelasting en zorgtoeslag bedraagt volgend jaar 1,5 miljard. Hoewel reeds in wetgeving vervat, zou het redelijk eenvoudig kunnen worden teruggedraaid. De assurantiebelasting van 9,7 procent gelijk trekken met het BTW tarief van 21 procent levert 1,3 miljard euro op. Indien dit PvdA idee bewaarheid wordt, zullen verzekeraars overigens liever voor BTW heffing – inclusief vooraftrek – opteren. Wat er ook van zij, hoe pijnlijk ook, een alternatief komt wel op tafel.

Verdere fiscale ontwikkelingen

Maar dan. Wie verder kijkt naar fiscale ontwikkelingen, ziet wat beren op de weg. Het streven is om alle vergoedingen van de werkgever onder een verzamelparaplu te brengen (werkkostenregeling). Belastingheffing moet eenvoudiger en robuuster en aparte regels verdwijnen zoveel mogelijk.  Voor de zakelijke kilometers was het de bedoeling dit per 2014 te doen. Op termijn zal ongetwijfeld ook de vergoeding voor woon-werkverkeer onder deze paraplu gaan vallen. De werkgever kan dan nog wel onbelast vergoeden, mits er niet teveel andere vergoedingen en verstrekkingen zijn. Door deze generieke regeling wat "te knijpen", zal er uiteindelijk toch betaald gaan worden.

Een andere beer is een vorm van kilometerheffing. Dit blijft terugkomen, staat ook in het PvdA porgramma, en wordt door technologische vooruitgang steeds eenvoudiger te realiseren. Vaak wordt geopperd dit budgettair neutraal te doen door verlaging van de wegenbelasting en de aanschafbelasting. Maar een forens die kilometerheffing betaalt, kan dit niet zonder meer onbelast van zijn werkgever vergoed krijgen.

Tijdelijk voordeel

VVD en PvdA zullen in hun akkoord op hoofdlijnen, als het lukt om een kabinet te vormen, hoogstwaarschijnlijk niet met een kilometerheffing of bredere werkkostenregeling komen. Dit neemt niet weg dat het afschaffen van de forenzentaks waarschijnlijk een tijdelijk voordeel zal blijken te zijn.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2012

1

Gerelateerde artikelen