De staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, geeft aan dat er vanuit fiscaal oogpunt geen belemmeringen zijn om de tijdklemmen voor KEW, SEW en BEW geheel te laten vervallen. Maar het afschaffen vergt een zorgvuldige voorbereiding en overleg met de betrokken uitvoerders.
KEW's, SEW's, BEW's en brede herwaardering kapitaalverzekeringen kennen een belastingvrije uitkering als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Eén van die voorwaarden is dat de geldende minimumtermijn van 15 of 20 jaar is verstreken. Deze voorwaarden staan bekend als 'tijdklemmen'.
 
Naar aanleiding van Kamervragen antwoordt de staatssecretaris dat er vanuit fiscaal oogpunt geen belemmeringen zijn om de tijdklemmen geheel te laten vervallen. Maar het afschaffen vergt een zorgvuldige voorbereiding en overleg met betrokken banken en verzekeraars.
 
Op 17 november hebben de Kamerleden Omtzigt en Ronnes een amendement ingediend om de tijdsklemmen KEW, SEW en BEW in zijn geheel te laten vervallen. Dit amendement is door de Tweede Kamer aangenomen. Hierdoor kan de hoge vrijstelling al benut worden als vanaf aanvang jaarlijks inleg heeft plaats gevonden binnen de geldende bandbreedte-eis. De uitkering moet worden gebruikt voor aflossing van een eigenwoningschuld. Deze wijziging treedt nog niet op 1 januari 2017 in werking, maar op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Dat heeft te maken met het onderzoek naar de impact van het geheel vervallen van de tijdklemmen.

Belang voor de praktijk

Met Prinsjesdag 2016 is het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2017 ingediend. Daarin staan al verregaande versoepelingen van de tijdklemmen. Daarom werd logischerwijs de vraag gesteld waarom de tijdklemmen niet helemaal afgeschaft worden. Het antwoord van de staatssecretaris is duidelijk. Nu de Tweede Kamer het amendement Omtzigt en Ronnes heeft aangenomen is het volledig afschaffen van de tijdsklemmen nog slechts een kwestie van tijd.
 
Zodra de tijdklemmen komen te vervallen, dan is het overigens de vraag of afkoop daadwerkelijk mogelijk is. Veelal zal de KEW, SEW of BEW immers verpand zijn aan de geldverstrekker. Dan is de medewerking van de pandhouder vereist. Daarnaast doet de eigenaar van een eigen woning er goed aan te onderzoeken of een afkoop en aflossing van de eigenwoningschuld in zijn geval wenselijk is.
 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2016

13

Gerelateerde artikelen